Para Agimit

Para Agimit

Para Agimit

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Pjesa e fundit e çdo nate është koha më e përshjtatshme për të medituar dhe për t'u ngritur shpirtërisht. Po atëherë është rasti më i volitshëm për zemrën që të jetë e pranishme, vigjilenete dhe e qetë nga brengat e dynjasë ashtu siç flet dhe Kur'ani: "Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjalë është më shprehëse." [Mzemil, 6]

Autor: Hurram Murad
Titulli: In the early hours: Reflections on spiritual and self development
Përkthyes: Arian Kaçiu dhe Naim Berisha
Faqe: 292
Botues: Gjurma