Fikhu I Duave Dhe I Dhikrit

Fikhu I Duave Dhe I Dhikrit

Fikhu I Duave Dhe I Dhikrit

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ne shpirtin e njeriut dhe ne natyren e tij ekziston nevoja per t'u dorezuar para Zotit, me qellim qe te shprehe varferine dhe nevojen, dobesine dhe kerkesaj e tij. Njeriu, e pranon apo jo, nuk mund te mbijetoje pa nderhyrjen e jashtme, ate hyjnore, pa perkrahjen dhe ndihmen e Krijuesit Fuqiplote, te cilen ka mundesi te siguroje, pervec te tjerash, nepermjet lutjeve. Kjo nevoje artikulohet me shprehjet e gjuhes, te cilat konfirmojne ate qe eshte ne zemren dhe shpritin e besimtarit. Kur kesaj i bashkengjitet edhe perulja para madheshtise se Allahut, kjo e ben lutjen nje shprehje te fuqishme te kerkeses se njeriut, te cilen Krijuesi, perderisa nuk ekziston ndonje pengese e madhe, nuk e refuzon. "Fikhu i duave dhe i dhikrit" eshte liber komentimi lutjesh. Ky liber i jep lexuesit mundesine qe te thithe nektarin e embel te lutjeve dhe dhikreve te transmetuara nga i Derguari i Allahut, Muhamedi, (lavderimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi te). 

Autor: Abdurrezak El Abad
Titulli: Fikhul-Edijeti uel-Edhkar
Përkthyes: Enes Goga
Botues: Shtëpia Botuese "Gjurma"
Faqe: 318