100 Hadithe

100 Hadithe

100 Hadithe

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri në esencë është përmbledhje hadithesh, ndër të cilakt ka sahih, hasen dhe daif, si dhe disa rrëfime e tregime të çuditshme.

Autor: Abdulkadir el-Arnauti
Botues: Ekrem b. Avidu
Faqe: 51
Botues: Gjurma