Nektari i Vulosur i Xhenetit

Nektari i Vulosur i Xhenetit

Nektari i Vulosur i Xhenetit

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

PARATHËNIA E BOTUESIT

Jetëshkrimi i Resulullahut  gjithnjë do të jetë pikëvrojtim historik, burim i pashtershëm nga i cili do të frymëzohen gjenerata

të tëra, kureshtarë të etshëm, të cilët janë trashëgimtarë të pejgamberisë, pishtarë të imanit, flakadani i të cilëve do të flakërojë

përgjithmonë, e aureoli i dritës së tyre do të përhapet vazhdimisht.

Kush e ka studiuar me përkushtim rrugën e jetës së Resulullahut  dhe i ka kushtuar rëndësi të mjaftueshme vlerave të tij

ideore, meditative dhe praktike, sheh zinxhirin e pashkëputur të ngjarjeve interesante dhe të jashtëzakonshme historike, në të cilat

Resulullahu  dhe një grup i vogël besimtarësh kanë mbizotëruar

qysh në atë kohë me shumë njohuri shkencore. Prejardhja e materies, shkaqet e gravitacionit të Tokës dhe shumë njohuri të tjera nga

Kur’ani ua kanë ngritur atyre njerëzoren në shkallë të paparë dhe të panjohur deri atëherë në gjininë njerëzore. Kush thellohet më tepër

në jetën dhe në veprën e Resulullahut  ndeshet me një transformim misterioz nga historia e thatë, sterile e boshe, që i ngjason

shkretëtirës, në një histori të begatë porsi toka e pasur e pjellore nga e cila mbin e më vonë rritet njerëzorja, dituria, qytetërimi dhe

bukuria. Nga burimi i Resulullahut  njerëzit shuan etjen, nga kopshti i tij i trëndafilave ata volën frute dhe lule aromatike. Me këto janë

ushqyer dhe janë qortuar vetëm aq sa të dihej se janë njerëz e jo engjëj. Ke mundur t’i dëgjosh duke thënë:

“Ekziston një shkretëtirë e madhe në përqafimin e së cilës u rritën njerëzit të cilët e pranuan Islamin dhe e përhapën atë në hapësirat e pllakosura nga errësira, duke zhdavaritur para vetes terrin dhe injorancën.” 

Autor: Safijurrahmen El-Mubarekfuri
Përktheu: Muhamed Iljaz Donlaku
Botues: Shtëpia Botuese "Gjurma"
Faqe: 550