Ai Erdhi Që T'u Mësojë Fenë Tuaj

Ai Erdhi Që T'u Mësojë Fenë Tuaj

Ai Erdhi Që T'u Mësojë Fenë Tuaj

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Hadithi i njohur si "Hadithi i Xhibrilit" eshte nje prej haditheve me gjitheperfshires te Profetit(paqja qofte mbi te).Ai prek pothuajse cdo ceshtje te Islamit.Kadi Ijadi ka theksuar se ky Hadith perfshin dhe nxjerr ne pah te gjitha aspektet e brendshme dhe veprimet e jashtme ne adhurimin e Allahut.Ai prek ceshtjen qe lidhen me veprimet e organeve te jashteme, sikunderse dhe ato te zemres.Ne te vertet ai ka thene se ky hadith e permbledh fene ne ate shkalle, sa nuk shfaqet thjesht gurthemeli, por edhe burimi nga marrin zanafille te gjitha shkecat fetare.

Ky hadith gjithashtu njihet edhe si "Umus Suneh" (""Themeli i Sunetit), njelloj sic njihet sureja Fatiha Umul-Kitab("Themeli i Librit"): Ndersa sureja Fatiha permbledh kuptimin e Kuranit,Ky Hadith permbledh kuptimin e Sunetit.

Autor: Xhemaludin Zarabozo
Titulli: He Came To Teach You Yopur Religion | The Hadith of the Angel Gabriel; Explaining the Foundation of Islam, Imaan and Ihsaan
Faqe: 246
Perktheu: Tomar Kastrati
Botues: Gjurma