40 Hadithe

40 Hadithe

40 Hadithe

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Fjalë të përzgjedhura mbi akiden, ibadetin, sjelljet dhe etikën nga thënit pfofetike të shënuara në mënyrë autentike.

Autor: Abdulkadir el-Arnauti
Përkthyes: Ekrem b. Avidu
Faqe: 39
Botues: Gjurma