Udhëzues për rininë dhe shoqërinë e sotme muslimane shqiptare

Udhëzues për rininë dhe shoqërinë e sotme muslimane shqiptare

Udhëzues për rininë dhe shoqërinë e sotme muslimane shqiptare

Regular price 0.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në këtë jetë, disa e sakrifikojnë të gjithë jetën, rininë dhe pasurinë e tyre për të vërtetën, ndërsa disa të tjerë e sakrifikojnë të vërtetën për pasuri dhe një jetë më të mirë në këtë botë.

Ky libër i kushtohet të gjithë burrave të vërtetë dhe dijetarëve të mëdhenj muslimanë shqiptarë, të cilët sakrifikuan gjithëçka që kishin për të na lënë neve libra, këshilla, dituri dhe udhëzime për Islamin e drejtë e të vërtetë, si dhe ishin ata të cilët e mbrojtën dhe sakrifikuan më së shumti për atdheun tonë.

Autor: Ermal Bega
Faqe: 64
Botues: A.C.F.O.S Books