Triumfi mbi Masturbimin

Triumfi mbi Masturbimin

Triumfi mbi Masturbimin

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Jetojm në një botë dhe në një kohë të ashtuquajtur "Koha e globalizimit", gjë e cila ka mundësuar lidhjen e katë anëve të botës me njëra-tjetrën e për këtë jemi dëshimtarë të gjithë. Kjo lidhje e ky globalitet njerëzve u ka mundësuar atë më parë se bënin dot. Ka ardhur me gjëra pozitive e të dobishme...

Përkthyes: Denis Abdushi
Autor: Rami Halid Abdullah
Botues: Dibra Creative Touch
Faqe: 111