Devotshmëria, Rruga Drejt Saj

Devotshmëria, Rruga Drejt Saj

Devotshmëria, Rruga Drejt Saj

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në këtë libër, autori trajton një temë me rëndësi të veçant, i rreket asaj në mënyrë akademike duke e ndarë në katër kapituj të ndryshëm.

Autor: Fadël Ilahi
Përktheu: Bekim Karaliti
Faqe: 136
Botues: Dëshmia