Udhëzime Profetike

Udhëzime Profetike

Udhëzime Profetike

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

I dërguari [sal-lallahu- alehji ve sel-lem] ka thënë: "Nuk do të levizin këmbet e robit në Ditën e Gjykimit derisa të pyetet për jetën e tiij se si e kaloi, për dijen e tij se si veproi, për pasurin e tij se si e fitoi dhe si e shpenzoi, dhe për trupin e tij se si e përdori." (Xhamiu Tirmidhi)

Titulli: Udhëzime profetike mbi shërimin e zemrave
Autor: Sheref Kudah
Përkthyes: Artan Musliu
Faqe: 312
Formati: A5
Ribotim: 2019
Botues: Furkan