Thelbi i Islamit

Thelbi i Islamit

Thelbi i Islamit

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

S'do mend se islami është fe e natyrshmërisë, gjëgjësisht fe e cila plotësisht përputhet me natyrën. Duke u nisur nga ky aspekt, me plot të drejtë atë mund ta quajm fe të mbarë njerzimit. Përkufizimi i Islamit si fe e njerëzimit nuk është i paarshyshem dhe fanatik, sepse rregullat e tij i pranon intelekti, dhe me udhëzimin e tij ndriçohet zemra, në thellësinë e tij përqendrohet besimi (imami); progresi i tij vlen në çdo kohë e çdo vend, pastaj ai është ligj i cili e rregullon shoqërinë, vë barazinë për të gjithë njerëzit dhe ia siguron shpirtit njerëzor begatitë e botës tjetër, varësisht nga të mirat që i ka realizuar.

Autor: Mustafa Muhammed Shek'a
Përkthyes: Prof. Dr. Muhamed Mustafi
Faqe: 213
Botues: Lexo - Tetovë