Sqarime të Shkëlqyeshme të Komentimit të Dispozitave Kur'anore

Sqarime të Shkëlqyeshme të Komentimit të Dispozitave Kur'anore

Sqarime të Shkëlqyeshme të Komentimit të Dispozitave Kur'anore

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

All-llahu i Madhërishëm bartësit e Kur'anit Famëlartë i bëri dritë të fesë dhe kandila të dritës dhe rrezatimit të Ummetit, kështu që Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i trajtoi si udhëheqës të ndershëm, të cilët duht të pasohen në këtë jetë. Në kontekst të kësaj, Pejgamberi [sal-lall-llahu ajelhi ve sel-lem] ka thënë: "Bartësit e Kur'anit janë njerëzit më të ndershëm të Ummetit tim." Si dhe sqaroi pozitë e këësaj kategorie njerëzish, duke thënë: "All-llahu, përmes këtij Libri, ngre njerëz dhe ulë pozitën e të tjerëve."

Titulli: Sqarime të shkëlqyeshme të komentit të dispozitave kur’anore
Autor: Muhamed Ali Sabuni
Përkthyes: Nehat Ismaili
Faqe: 664
Formati: B5
Viti i botimit: 2008
Shtëpia Botuese "Furkan"