Sekularizmi dhe pasojat e tij

Sekularizmi dhe pasojat e tij

Sekularizmi dhe pasojat e tij

Regular price 100.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Paqja dhe meshira e Allahut qofshin mbi te, mbi familjen dhe mbi to gjithe pasuesit e tij! Liberthi qe keni ne duar eshte rezyme e nje sere punimesh te shkruara nga nje numer dijetaresh perkitazi me nje grup a fraksion (tashme edhe sistem fete), qe eshte pjelle koheve te sotme dhe, me plot keqardhje, dominon ne shume vende islame.

Autor: Muhamed Shakir Esh Sherif
Përkthyes: Dr. Sedat Islami
Faqe: 49
Botues: Shembulli