Rrëfimet për Profetët dhe të Dërguarit e Allahut XH.SH.

Rrëfimet për Profetët dhe të Dërguarit e Allahut XH.SH.

Rrëfimet për Profetët dhe të Dërguarit e Allahut XH.SH.

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Të pranuarit e amanetit të besimit, sipas mendimit tonë, kurse Allahu i madhërishë e di më së miri, ka ndodhur në lashtësi, në fazën e ezelit tëjetës, ku njeriu i parë nuk ishte krijuar fizikisht.

Autor: Haris çengiq
Titulli: Kazivanje o vjerovjesnici i poslanicima
Përkthyes: Dr.sc. Selim Sylejmani
Faqe: 607
Botues: Drita e Jetës