Qëndrime në kohë I-IX 

Qëndrime në kohë I-IX 

Qëndrime në kohë I-IX 

Regular price 3,700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Allahu i Madhëruar na ka trguar se do të na sprovojë në këtë botë për ta shikuar se kush është më i mirë e kush më i keq, ashtu siç i pati sprovuar dhe popujt tjerë që kanë qenë para nesh. Thotë Allahu xh.sh: "A menduan nnjerëzit të thonë: "Ne kemi besuar, e të mos vihen në sprovë?" (el-Ankebut: 2) Libri me 9 Vëllime.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi