Komenti I Sures NUR 

Komenti I Sures NUR 

Komenti I Sures NUR 

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Temat kryesore të kësaj sure, pos temave të tjera, janë ato që kanë të bejnë me familjen dhe ndërtimin e saj në baza të shëndosha, prandaj librin e kam titulliar "Koment I Sures NUR, Kaptina e Rregullave Familjare."

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi 
BOTUES: Shtëpia Botuese "Kalem"
FAQET: 435