Profeti Muhamed (a.s) për Adhurimin, Raportet dhe Moralin

Profeti Muhamed (a.s) për Adhurimin, Raportet dhe Moralin

Profeti Muhamed (a.s) për Adhurimin, Raportet dhe Moralin

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Udhëzimi profetik është aspekti i kësaj feje. Në të janë përmbledhur të gjitha këto tipare dhe karakteristikat e kësaj feje, në mënyrë që të ketë një imazh të qartë, të dukshëm dhe të vërtetës të fisë islame.

Autor: Ahmed El Mezjed
Përkthyes: Sedat Islami
Faqe: 134
Botues: Shembulli