Përse na janë ngurtësuar zemrat?

Përse na janë ngurtësuar zemrat?

Përse na janë ngurtësuar zemrat?

Regular price 50.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Dhe nëse shkon pas miqve të shejtanit, ajo nuk mëshirohet prej Rrahmanit. Zermra është çelës lumturie nëse dëlirohet dhe pastrohet nga gjynahet. Në të kundërt, nëse ajo përdhoset dhe zvetënohet nga mëkatet, jeta e robit shndërrohet në mjerim heqje dhe vuajtje. Zemra është kujdestari i mbarëvajtjes së trupit. Ajo është udhëzuesja, drejtuesja e gjymtyrëve.

Thotë Ebu Hurejre (Allahu qofte i kënaqur prej tij): "Zemra është mbretëresha. Gjymtyrët janë ushtarët e saj. Nëse mbretëresha është e mirë dhe ushtarët do të jenë të mirë. Nëse mbretëresha është smirëzezë, e ligë, dhe ushtarët do të jenë smirëzinj dhe të ligj."

Autor: Dar El Vatar
Titulli: Li Madha Teksu Kulumbuna?
Përkthyes: Myrvete Allmeta
Faqe: 32