Përmbledhje e Fikhut 

Përmbledhje e Fikhut 

Përmbledhje e Fikhut 

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri që kemi në duar është një përmbledhje e rregullave të fesë i mbështetur në argumente nga Kurani Fisnik dhe hadithet e Pejgamerit, sal-lallahu aljhi ve sel-lam, duke shprehur mendimin më të sakt, sipas autorit, me qëllim që të mos e lodhi lexuesin me diverchenca dhe debate.

AUTOR: Abdul-Adhim Bedevi
PËKTHEU: Grup Përkthyesish
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 598