Bota Tjetër (Jeta e varrit, Kijameti, Xheneti dhe Xhehenemi)

Bota Tjetër (Jeta e varrit, Kijameti, Xheneti dhe Xhehenemi)

Bota Tjetër (Jeta e varrit, Kijameti, Xheneti dhe Xhehenemi)

Regular price 360.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ngjarjet e vogla dhe të mëdha që do të ndodhin gjatë Kijametit dhe pas tij, të ilustruara me fotografi dhe të sqaruara nga Kurani dhe Suneti i vërtetë.

AUTOR: Dr, Muhamed Arifi
PËKTHEU: Naim Karaj
BOTUES: Qendra "Teuhidi"
FAQET: 504