Përmbledhje E Dispozitave Të Zekatit Dhe Çështjet E Tij Bashkëkohore

Përmbledhje E Dispozitave Të Zekatit Dhe Çështjet E Tij Bashkëkohore

Përmbledhje E Dispozitave Të Zekatit Dhe Çështjet E Tij Bashkëkohore

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Lavderimi i takon vetem Allahut, Zotit te boteve, paqja e pershendetjet qofshin per  te derguarin e fundit.

Deshmoj dhe e  deklaroj se nuk ka Zot tjeter pervec Allahut, i vetem i pashoq   dhe se Muhamedi s.a.v.s.eshte i derguar i tij.

Eshte dicka e njohur se zekati eshte nder kushtet e Islamit , njeheresh edhe njera nga shtyllat e tij kryesore. Besimi Islam nuk mund te plotesohet pa besimin per karakterin e obligueshem te zekatit.

Ky fakt bazohet ne hadithin e transmetuar nga Ibni Umeri r.a.m., i cili ka thenE: 'Ka there i derguari i Allahut s.a.v.s.: Islami qendron mbi pese shtylla (parime):

1. Deshmia  se nuk ka Zot tjeter qe metiton ti adhurohet , pervec Allahut dhe se Muhamedi a.s. eshte i derguari i tij.i

2. Faja e namazit;

3. Dhenia e zekatit

4. Kryerja  e haxhit

5. Agjerimi  I muajit te Ramazanit. "

Zekati njoheresh eshte prej shpenzimeve me te dashura tek Allahu i Lartesuar. 

Autor: Enis Bin Nasir El Mus'abi
Botues: Privat
Përkthyes:  Mr. Amir B. Ahmeti
Faqe: 139