Pasimi I Mirëfilltë Në Sqarimin E Shkaqeve Diferenciale Midis Veprave

Pasimi I Mirëfilltë Në Sqarimin E Shkaqeve Diferenciale Midis Veprave

Pasimi I Mirëfilltë Në Sqarimin E Shkaqeve Diferenciale Midis Veprave

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Nga madheshtia e kesaj feje eshte se, ligjet e saj erdhen duke perfshire cdo gje qe e do Allahu dhe e kerkon nga roberit e Tij qe t'i afrohen me te, prej te gjitha llojeve te adhurimeve, duke iu pergjigjur kesh-tu kerkesave te roberve ne afrimin per tek Ai me adhurime te ndryshme. Madje, s'ka gjymtyre te tru-pit, ose ndjesi te saj, qe nuk ka gjeneruar Allahu per te adhurime me te cilat njeriu e permbush te drejten e falenderimit. Zemra, gjuha, degjimi, shikimi, dora dhe kemba, per secilen nga keto ka adhurime te ligje-ruara. 

Krahas kesaj, duhet te merret ne konsiderate baraspesha ne permbushjen e te drejtave te njerezve, nga nivele te ndryshme. Secili duhet t'ia jape vet-vetes hisen e vet nga deshirat e lejuara, ashtu sic ka thene Profeti, salAllahu alejhi ue set-km, ne porosine e Tij drejtuar Abdullah Iben Amru Ibenul Asit: "Vertet, ti ke te drejta ndaj trupit tend; ndaj mysafirit tend dhe ndaj gruas sate." Ndersa Selmani i ka thene Ebu Derdase: " Vertet, ti ke te drejta ndaj Zotit tend; ndaj vetes tende dhe ndaj gruas sate. Prandaj, jepi cdo gjeje te drejten qe i takon." Pastaj Profeti salAllahu alejhi ue sel-lem tha: "Te verteten e tha Sel-mani!" 

Autor: Ibrahim Ibn Amir Er-Ruhejli
Përkthyes: Bledar Breshta
Botues: Orienti
Faqe: 192