Njeriu që duhet dashur Muhammedi (alejhi selam)

Njeriu që duhet dashur Muhammedi (alejhi selam)

Njeriu që duhet dashur Muhammedi (alejhi selam)

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Ky është një studim dhe vepër letrare për dashurinë e sinqertë ndaj tëdashurit, Muhamed (aleji selam), të cilën ia dhurojë botës Islame, por edhe tërë njerëzisë - e të gjithë njerëzit janë në nevojë të jashtëzakonshme për këtë që ajo përmban, për diturinë dhe njohjen e jetëpërshkrimit të të Dërguarit të fundit - Muhamedit (alejhi selam).