Ne gjirin e dashurisë bashkëshortore

Ne gjirin e dashurisë bashkëshortore

Ne gjirin e dashurisë bashkëshortore

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Nëse sillesh bukur ndaj bashëshortes tënde, Allahu do të bëjë që edhe të tjerët të sillen bukur ndaj teje. Allahu Lavdiplotë ka thënë: "Jetoni bukur me to!" (En-Nisa, 19)

Autor: Adnan Abdul-Kadir
Titulli: El-Kava'idu el-mufide lil-hajati ez-zevxhijeti es-se'ide
Faqe: 172
Botues: Drita e Jetës