Në brendësinë Tënde (Kërkime për njeriun të dhëna shkencore dhe shpirtërore)

Në brendësinë Tënde (Kërkime për njeriun të dhëna shkencore dhe shpirtërore)

Në brendësinë Tënde (Kërkime për njeriun të dhëna shkencore dhe shpirtërore)

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Nuk Bashkësia e porosisë "lexo!" ende nuk po arrin të lexojë, ndërsa niveli i njohurive brenda sajështë ndër më të ulëtit, veçanërisht në sferat që kanë të bëjnë me veten njerëzore. Për këtë arye, bashësisë i nevojitet më shumë njohuri dhe vizion, sidomos për realitetin e saj.

Autor: Valid Fatih
Faqe: 224
Botues: AJAN