Muhtesar Sahih El-Buhari

Muhtesar Sahih El-Buhari

Muhtesar Sahih El-Buhari

Regular price 900.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Përmbledhje e Sahih El-Buhari. Edhe ne gjuhën shqipe është botuar në disa vëllime përkthimi i librit "Sahih el-Buhari" dhe është mirëpritur nga lexues të shumtë. Mirëpo vepra e plotë përmban një numër të madh hadithesh të përsëritura, gjë që do ta vështirsonte leximin dhe studminin e saj nga lexuesi i zakonshëm.

Autori: Zejnudin Ahmed ibën Abdul-Latif-Zbidi
Titulli: Et Texhid-us Sarih Li Ahkam-il Xham'is Sahih
Përkthehu: Telat Sula & Mahmud Abdulkadir Arnauti
Faqe: 840