Muhamedi mëshirë për njerëzimin 

Muhamedi mëshirë për njerëzimin 

Muhamedi mëshirë për njerëzimin 

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Koment i kaptinës Enbija, "Dhe ne nuk të kemi dërguar ty, veçse si mëshirë për të gjitha krijesat." (Enbija, 107)

Jemi në suren Enbija, "Kaptina e Pejgamberëve', e cila është quajtur e tillë për shkak se në të ceken emrat e gjashtëmbëdhjet Pejgamberëve. Nuk janë përmendur në ndonjë sure tjetër më shumë Pejgamberë, pos sures Enam, në të cilën janë përmendur tetëmbdhëjetë Pejgamberë.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi
FAQET: 440
Botues: S-Era SH.P.K