Mbrotja Nga Fatkeqësit

Mbrotja Nga Fatkeqësit

Mbrotja Nga Fatkeqësit

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Verifikimi i qëndrimeve të as'habëve pas vdekjes së Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem)

Goditja katastrofale ka ardhur pasi Allahu subhanehu ve teala, e mori tek Vetja Pejgamberin, salallahu alejhi ve selem, dhe pasi atij, por edhe neve na e plotësoi fenë dhe dhuntini e Vet, siç thotë Allahu i Larësuar: "Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin Time, zgjodha për ju islamin fe." (El-Maide: 3)

Autor: El-Kadri Ebu Bekr el-Arabi el-Maliki
Botues: Orient
Përkthyes:  Agim Avdiu
Faqe: 284