Mardhënjet Ndërkombëtare në Islam

Mardhënjet Ndërkombëtare në Islam

Mardhënjet Ndërkombëtare në Islam

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër i qaset studimit të bashkësisv njerëzore si tërësi dhe individuit si pjesë përbërëse e saj. Gjithashtu, studiohen edhe pikëpamjet islame mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilat sendërtohen raportet ndërshoqërore dhe ato individuale, siç është mëshira, dashuria, drejtësia, përmbubshja e premtimit dhe fisnikëria, parime që, ashtu siç rregullojnë marrëdhëniet individuale, duhet t'i rregullonë edhe ato ndërshqoërore dhe ndërshtetërore.

Titulli: Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam
Autor: Muhamed Ebu Zehra
Përkthyes: Mervan Jakupi
Faqe: 232
Formati: A5
Viti i botimit: 2013
Shtëpia Botuese "Furkan"