Libër Për Gra – Fetva Dhe Këshilla

Libër Për Gra – Fetva Dhe Këshilla

Libër Për Gra – Fetva Dhe Këshilla

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libër pa paragjykime, pa miskoncepte, pa përfitime, i drejt dhe i qartë. Me anëtë pyetjeve dhe problemeve nga jeta reale, njëri nga juristët më të mirë të Sheriatit në këto vende, dr. Shukrija Ramiqi, duke respektuar parimin gjeneral të Islamit: "Lehtësoni, e mos vështirësoni!, na prezanton dispozitat islame në lidhje me gruan - dispozitat të cilat shumë shpesh janë lënë pas dore, pastaj janë shtrembëruar dhe si të tilla janë kritikuar.

Autor: Shkurija Ramiq
Përkthyes: Hamdi Iljaz
Faqe: 256