Legjislatura Islame

Legjislatura Islame

Legjislatura Islame

Regular price 700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kuptimi i Fesë ka pozitë madhështore në Islam dhe shpërblimi për të është në shkallë të lartë, ngase muslimani, kur ta njohë Fenë dhe ta dijë se ç'i takon dhe ç'ka për obligim, atëherë e adhuron Zotin e vet me dije dhe dritë. Kështu ai ka sukses që t'i arrijë të mirat dhe lumturitë e Dunjasë dhe Ahiretit.

Autor: Grup Dijetarësh
Përkthehu: Xhemal N. Jakupi
Faqe: 568
Botues: Xhemal N. Jakupi