Kujtime - Shënime Autobiografike

Kujtime - Shënime Autobiografike

Kujtime - Shënime Autobiografike

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Patjetër duht të besojmë, sepse ndryshe edhe nuk mund të jetohet. Për këtë arsye besojm qysh se ekziston parimi kozmik, sipas të cilit jeta e njeriut nuk është e pakuptimtë.

Autor: Alija Izetbegovic
Titulli: Sjecana, Autobiografski Zapis
Përkthyes: Liman Avdiu
Faqe: 764
Botues: AKEA