Krishtërimi dhe Islami: Dy Fe, Dy Qytetërime

Krishtërimi dhe Islami: Dy Fe, Dy Qytetërime

Krishtërimi dhe Islami: Dy Fe, Dy Qytetërime

Regular price 700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Dy shekujt e fundit, studimet mbi fetë kanë njohur një interes të shtuar. Ato janë përqëndruar në pesë drejtime kryesore: Historia e fesë, Filozofia e fesë, Psikologjia e fesë, Fenomenologjia e feve, Teologjia e fesë.

Autor: Ermir Gjinishi
Faqe: 291
Botues: Onfuri