Komenti I kaptinës HAXH 

Komenti I kaptinës HAXH 

Komenti I kaptinës HAXH 

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky është libri i radhës i cilkit të gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin po ua ofrojmë lexuesve pas librave të tjerë të mëhershë të sureve të caktuara të Kur'anit. Duke nisur nga surja Kehf, i kemi botuar të gjitha suret deri te kjo sure e bekuar dhe e lusim Allahun që këtë rënditje ta vazhdojmë edhe më tej dhe të botojmë të gjitha ruet e Kur'anit derisa të arrijm në fund të tij.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi 
BOTUES: Shtëpia Botuese "Kalem"
FAQET: 177