Koment I sures Furkan 

Koment I sures Furkan 

Koment I sures Furkan 

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën "Furkan" dhe se kjo fjalë është përmendur tri herë nv këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj.

Sipas shumicës dërmuese të dijetarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70 të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithësej përmban 77 ajete. Dhe ne do të bejmë komentimin e kësaj sure.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi 
BOTUES: Shtëpia Botuese "Kalem"
FAQET: 284