Kodi Social dhe Moral

Kodi Social dhe Moral

Kodi Social dhe Moral

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

ISLAMI eshte feja e vetme ideale dhe ai eshte i vetmi qe jep nje kod te plote te udhezimit ne te gjitha aktivitetet njerezore.

Ai jo vetern qe e porosit njeriun per te pasur besim ne Krijuesin e tij — All-Ilahun e Lartesuar, por edhe skicon porosi lidhur me marredheniet me krijesat, gjegjesisht me njerezit. Ai (Islami) na meson se ekziston fete edhe pas jetes se kesaj bote dhe na urdheron te besojme ne te. Rrjedhimisht, motoja e Islamit eshte: "0 Zoti yne, na jep te mira ne kete jete, te mira ne boten tjeter dhe na ruaj prej denimit me zjarr!"(EI-Bekare: 201)

Titulli: Kodi social dhe moral 
Autor: Muhamed Kudri 
Përkthyes: Arsim Jonuzi 
Faqe: 373 
Ribotim: 2019
Botues: Furkan