Jasin

Jasin

Jasin

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Pasi i pamë kërkesat e shumta të muslimanëve në përgjithësi për një punim tëtillë, dhe pasi i vërejtë librat e këtij lloji që përmajnë bid'ate (risi) të shumta dhe gjëra të cilat janë të rrezikshme për imanin e muslimanit, vendosëm t'ua paraqesim lexuesve një punim të till, duke shpresuar që sadopak të jetë e dobishme dhe pltësuese e kërkesave të tyre.

Faqe: 128