Islami ne shekullin tone  

Islami ne shekullin tone  

Islami ne shekullin tone  

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri është përmbledhje e disa artikujve të cilat dr. Xhafer Shejh Idrizi i ka shkruar në raste të ndryshme si përgjigje dhe analiz e rrethanave të caktuara. Ato paraqesin laramani temash dhe me këtë behen të lehta për lexuesin edhe pse janë tema që kanë nevoj për vëmendje gjatë leximint të tyre.

AUTOR: Xhafer Shejh Idriz
PËKTHEU: Një grup Përkthyesish
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 178