Intimiteti bashkëshortor  

Intimiteti bashkëshortor  

Intimiteti bashkëshortor  

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

çeshtjëve të intimiteti bashkëshortor në kohët e sotme i kushtohet më shum kujdes se sa i është kushtuar më herët. Në favor të këtij konstatimi flet dhe fakti për përfaqësimin dhe lexueshmërinë e fetvave dhe teksteve, të cilat në mediat elektronike dhe ato të shkruara e trajtojnë këtë pyetje (çeshtje)

AUTOR: Prof. Elvedin Peziç
PËKTHEU: Sabahudin Fetahu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 122