ILMIHAL i zgjeruar

ILMIHAL i zgjeruar

ILMIHAL i zgjeruar

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër u përgadit nga një grup punojsësish prej tri bashkësive islame shqiptare.

Ilmihali i zgjeruar, në të vërtet paraqet leksionin e bazave themleore fetare dhe të udhëzimeve për përshtatshmërinë e muslymanëve dhe, si i tillë, ka për qëllim që t'i ofrojë besimit dhe adhurimit.

AUTOR: Ali Zaimi, Resul Rexhepi, Jusuf Zimeri
BOTUES: Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Kryesia e Bashkësis Islame të Republikës së Kosovëes, Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonis.
FAQET: 540