Hutbe 

Hutbe 

Hutbe 

Regular price 1,000.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri para jush është një përmbledhje e hutbeve të përkthyera dhe të përgaditura brenda një intervali kohor të gjatë, diku afër katë viteve, nga dijetarë dhe hatiba të njohur botëror, si imamët e dy Haremeve, Dr. Salih El-Feuazazni, Ahmed Fredit, etj.

AUTOR: Grup Autoresh
Përktheu dhe Përgaditi: Irfan Jahiu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 780