Haxhillëku 

Haxhillëku 

Haxhillëku 

Regular price 100.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Broshurë e shkurtër për çeshtjet e haxhit dhe fotografimet e vendeve që duhen të vizituar dhe veprat që duhen ushtruar për atë të cilin hyn në ihram.

AUTOR: Abdullah ibën Abdurahman el-Xhibrin
PËKTHEU: Muharem Ismaili
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 24