Fjalët elegante 

Fjalët elegante 

Fjalët elegante 

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër me shprehje të buta dhe sinjale të stërholluara, të cilin e kam shkruar në prozë, është veprimtari e zakonshme, e cila nuk përmbledh gjëera të nivelit të ulët: libër të cilin e kam bërë mostër për atë se si duhet të duket këshilla, si dhe konkluzion për fjalën përfundimtare, libër i cili e prekë zemrën para veshit dhe për të cilin e lus Allahun e Madhërishm që ta bëjë stimulues për dobi. 

AUTOR: Inul Xheuzi
PËKTHEU: Fahrudin Rexheoi
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 175