Fjalë dhe Vepra që e prishin Besimin

Fjalë dhe Vepra që e prishin Besimin

Fjalë dhe Vepra që e prishin Besimin

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në këtë libër autori flet për Fjalët dhe veprat që e prishin besimin.

Titulli: Nevakid El Iman El kaulijeh Uel Amelijeh
Autori: Abdulaziz bin Muhamed bin Abdulatif
Përktheu: Genc Plumbi
Botuesi: Jehona
Faqe: 430