Fetvatë e Dijetarëve të dy Haremeve

Fetvatë e Dijetarëve të dy Haremeve

Fetvatë e Dijetarëve të dy Haremeve

Regular price 400.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Para jush ua kemi prezantuar fetvatë e dijetarëve të dy Haremeve të cilat në realitet janë përzgjidhje prej numrit të madh të fetvave. Dua të them nga grumbullimi i shumtë i fetvave ua kemi zgjedhur disa nga lëmi të ndryshme, e posaçërisht nga lëmi i adhurimeve dhe nga ngjarjet e jetës së përditshme.

Autor: Sa'd Bin Abdullah El Burejki
Titulli: Fetve uleme dvaju Harema
Përkthyes: Agim Avdiu
Faqe: 239
Botues: Orienti (Muhamed Bajrami)