Evliatë (të dashurit e) E Allahut dhe kerametet e tyre

Evliatë (të dashurit e) E Allahut dhe kerametet e tyre

Evliatë (të dashurit e) E Allahut dhe kerametet e tyre

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Fenomeni i kermaeteve gjithmonë e ka tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe ka preokupuar fanatzinë e tyre. Me kalimin e kohës, në këtë aspekt, në kerametet e vërteta me të cilat Allahu i Lartësuar i ka nderuar robërit e Tij, janë shtuar aq shumë gjëra të shpifura e të falsifikuara, saqë me të vërtetë është vështirë të sjellim përfundim se a ishte një gjë e tillë keramet.

Autroi: Ebu Kasim Hibbetullah el-Laikai
Përkthyes: Agim Avdiu
Faqe: 317
Botues: Dëshmia