Drita e Zemrës

Drita e Zemrës

Drita e Zemrës

Regular price 100.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Çka mendoni, sikur te ishte nje lume para deres se ndonjerit prej jush, ne te cilin do te lahej per cdo dite nga pese here, a do te mbetej ne te ndytesi? Thane: -Nuk do te mbetej kurrfare ndytesie. Lajmetari a.s. tha: -Ky eshte shembulli i pese koheve te namazit. Allahu me faljen e namazeve i shlyen mekatet. (Mutefekun Alejhi) 

Pese namazet prej njerit deri te tjetri, namazi i xhumase prej njerit deri te tjetri dhe prej nje ramazani gjer ne ramazanin tjeter, jane pastrues te mekateve ne mes tyre, nese ruheni prej mekateve te medha. (Muslimi) 

Abdull-Ilah ibn Mes'udi r.a. ka thene: -E kam pyetur te Derguarin a.s.: Cila pune eshte me e dashur te All-llahu i Madheruar? Tha: Namazi ne kohen e vet. -I thashe: Pastaj cila? Tha: -Bamiresia ndaj prinderve. -I thashe: Pastaj cila? Tha: -Xhihadi ne rruge te All Ilahut. (Mutefekun Alejhi) 

Nje njeri ka thene: -0 i Derguar i All -llahut, me trego per nje pune qe do te me shpie ne Xhennet dhe do te me largoje nga Xhehennemi! I Derguari a.s. tha: -Ta adhurosh All-llahun dhe te mos i shoqerosh asgje, ta falesh namazin, ta ndash zekatin dhe t'i mbash lidhjet farefisnore. (Mutefekun Alejhi) 

Botues: Furkan ISM
Faqe: 128