Biomjekësia (Shqyrtime Islame)

Biomjekësia (Shqyrtime Islame)

Biomjekësia (Shqyrtime Islame)

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kurani vërteton se njeriu është "karakteri" kryesor në këtë univers. Ai mundëson raison d'etre për gjithçka që egziston. Ai është mëkëmbës i Allahut, subhanehu ue teala, në tokë. Ai është krijuar me të vetmin qëllim për ta adhuruar Allahun, subhanehu ue teala, të vetëm pa shok. Prandaj islami merr qëndrim optimist për natyrën e njeriut.

Autor: Abdulfadël Muhsin Ibrahim
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Faqe: 203
Botues: Klubi Studentor