Besimi në kader 

Besimi në kader 

Besimi në kader 

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Nuk Nuk ka dyshim se ndër çështjet më të rëndësishme që njeriu duhet ta dijë dhe të punojë me të është çeshtja e kaderit. Besimi i plotë në të është kushti i imanit, është bazë e forë e dinit islam, pjesë e pandashme e tevhidit dhe njëshmërisë së Allahut xh.sh. është njohje e Zotit dhe mbështetje te Ai.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi 
BOTUES: Shtëpia Botuese "Kalem"
FAQET: 102