Bazat e Imanit ne driten e Kuranit dhe Sunetit

Bazat e Imanit ne driten e Kuranit dhe Sunetit

Bazat e Imanit ne driten e Kuranit dhe Sunetit

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

PëR asnjë musliman, nuk është e panjohur rëndësia e besimit, madhështia e pozitës së tij dhe dobitë e tij të shumta të cilat i kthehen besimtarit në dynja e ahiret. Madje çdo e mirë në dynja e në ahiret është e lidhur me realizimin e imanit të drejtë.

AUTOR: Grup autoresh
PËKTHEU: Xhemal N. Jakupi
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 294